ดูซาน นิโคลิก
ดูซาน นิโคลิก

ดูซาน

นิโคลิก

นักกายภาพ

 • วัน เดือน ปีเกิด /

  18 November 1980
 • เมืองที่เกิด /

  ยูโกสลาเวีย
 • เชื้อชาติ /

  เซอร์เบีย

ข้อมูลสตาฟ

 • ตำแหน่ง

  นักกายภาพ

 • หมายเลขเสื้อ

  -

 • วัน เดือน ปีเกิด

  18 November 1980

 • เมืองที่เกิด

  ยูโกสลาเวีย

 • เชื้อชาติ

  เซอร์เบีย

 • น้ำหนัก

  0 kg

 • ส่วนสูง

  0 cm

ทีมทั้งหมด

Official Partners