NAKROB KLASUEK
NAKROB KLASUEK

NAKROB

KLASUEK

U17 Head Coach

 • Date of birth /

  19 September 1983
 • Place of birth /

  AYUTTHAYA
 • Nationality /

  THAI
 • Licence /

  B License

STAFF DETAILS

 • Position

  U17 Head Coach

 • Date of birth

  19 September 1983

 • Place of birth

  AYUTTHAYA

 • Nationality

  THAI

 • Weight

  0 kg

 • Height

  0 cm

Official Partners

เว็บไซต์ Buriramunited.com มีการใช้งานคุกกี้สําหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือใน กิจกรรมอื่นของเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ Buriramunited.com ต่อไป ศึกษารายละเอียดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ [อ่านเพิ่มเติม]