JOSE LERA
JOSE LERA

JOSE

LERA

Physiotherapist

 • Date of birth /

  16 May 1978
 • Place of birth /

  BRAZIL
 • Nationality /

  BRAZIL

STAFF DETAILS

 • Position

  Physiotherapist

 • Number

  -

 • Date of birth

  16 May 1978

 • Place of birth

  BRAZIL

 • Nationality

  BRAZIL

 • Weight

  0 kg

 • Height

  0 cm

Official Partners

เว็บไซต์ Buriramunited.com มีการใช้งานคุกกี้สําหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือใน กิจกรรมอื่นของเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ Buriramunited.com ต่อไป ศึกษารายละเอียดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ [อ่านเพิ่มเติม]