BORIPAT SOONROD
BORIPAT SOONROD

BORIPAT

SOONROD

Team Manager

 • Date of birth /

  20 August 1985
 • Place of birth /

  NAKHONRATCHASIMA
 • Nationality /

  THAI

STAFF DETAILS

 • Position

  Team Manager

 • Number

  -

 • Date of birth

  20 August 1985

 • Place of birth

  NAKHONRATCHASIMA

 • Nationality

  THAI

 • Weight

  0 kg

 • Height

  0 cm

Official Partners

เว็บไซต์ Buriramunited.com มีการใช้งานคุกกี้สําหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือใน กิจกรรมอื่นของเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ Buriramunited.com ต่อไป ศึกษารายละเอียดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ [อ่านเพิ่มเติม]