สญชัย เมนขุนทด
สญชัย เมนขุนทด

สญชัย

เมนขุนทด

ผู้ฝึกสอนรุ่น 11 ปี

  • วัน เดือน ปีเกิด /

    21 February 1991
  • เมืองที่เกิด /

    นครราชสีมา
  • เชื้อชาติ /

    ไทย

Official Partners