ผู้บริหาร

คุณเนวิน ชิดชอบ

คุณเนวิน ชิดชอบ

ประธาน บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด

คุณกนกศักดิ์ ปิ่นแสง

คุณกนกศักดิ์ ปิ่นแสง

ประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด

คุณประมูลชัย นพสุวรรณวงศ์

คุณประมูลชัย นพสุวรรณวงศ์

ผู้อำนวยการอาวุโส
สายงานทรัพย์สิน และ
ผู้อำนวยการสายงาน
การตลาดและการสื่อสาร

คุณอุสา สุวรรณชาตรี

คุณอุสา สุวรรณชาตรี

ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานบัญชีและการเงิน

คุณชิดชนก ชิดชอบ

คุณชิดชนก ชิดชอบ

ผู้อำนวยการ
สายงานสินค้าที่ระลึก

คุณชนน์ชนก ชิดชอบ

คุณชนน์ชนก ชิดชอบ

ผู้อำนวยการ
สายงานฟุตบอลเยาวชน

เว็บไซต์ Buriramunited.com มีการใช้งานคุกกี้สําหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือใน กิจกรรมอื่นของเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ Buriramunited.com ต่อไป ศึกษารายละเอียดนโยบายคุกกี้ได้ที่ [อ่านเพิ่มเติม]