แอนดรูว์ ออร์ด

แอนดรูว์

ออร์ด

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเยาวชน

 • วัน เดือน ปีเกิด /

  30 June 1979
 • เมืองที่เกิด /

 • เชื้อชาติ /

  อังกฤษ-ออสเตรเลีย
อานนท์ แก้วพฤกษ์

อานนท์

แก้วพฤกษ์

ผู้ฝึกสอนรุ่น 19 ปี

 • วัน เดือน ปีเกิด /

  13 January 1987
 • เมืองที่เกิด /

  ไทย
 • เชื้อชาติ /

  ไทย
 • ใบอนุญาต /

  A License
สุริยา ดอมไธสงค์

สุริยา

ดอมไธสงค์

ผู้ฝึกสอนรุ่น 19 ปี

 • วัน เดือน ปีเกิด /

  20 January 1981
 • เมืองที่เกิด /

 • เชื้อชาติ /

  ไทย
 • ใบอนุญาต /

  B License
ฐาพล วันทายุทธ

ฐาพล

วันทายุทธ

ผู้ฝึกสอนรุ่น 19 ปี

 • วัน เดือน ปีเกิด /

  30 August 1990
 • เมืองที่เกิด /

  มหาสารคาม
 • เชื้อชาติ /

  ไทย
 • ใบอนุญาต /

  B License
ภาณุพงษ์ สุวัฒน์ศรีสกุล

ภาณุพงษ์

สุวัฒน์ศรีสกุล

ผู้ฝึกสอนรุ่น 19 ปี

 • วัน เดือน ปีเกิด /

  10 August 1976
 • เมืองที่เกิด /

 • เชื้อชาติ /

  ไทย
 • ใบอนุญาต /

  B License / GK Level 1
ศักดา ปัญญาใส

ศักดา

ปัญญาใส

ผู้ฝึกสอนรุ่น 16 ปี

 • วัน เดือน ปีเกิด /

  20 April 1985
 • เมืองที่เกิด /

 • เชื้อชาติ /

  ไทย
 • ใบอนุญาต /

  C License
พีระพล ลายนวล

พีระพล

ลายนวล

ผู้ฝึกสอนรุ่น 16 ปี

 • วัน เดือน ปีเกิด /

  1 March 1989
 • เมืองที่เกิด /

 • เชื้อชาติ /

  ไทย
 • ใบอนุญาต /

  C License
กฤษกร เกิดผล

กฤษกร

เกิดผล

ผู้ฝึกสอนรุ่น 16 ปี

 • วัน เดือน ปีเกิด /

  21 January 1985
 • เมืองที่เกิด /

 • เชื้อชาติ /

  ไทย
 • ใบอนุญาต /

  C License
ปรรณ สุขแสวง

ปรรณ

สุขแสวง

ผู้ฝึกสอนรุ่น 14 ปี

 • วัน เดือน ปีเกิด /

  27 September 1976
 • เมืองที่เกิด /

  สุรินทร์
 • เชื้อชาติ /

  ไทย
 • ใบอนุญาต /

  A License
สุมล กล้าครบ

สุมล

กล้าครบ

ผู้ฝึกสอนรุ่น 14 ปี

 • วัน เดือน ปีเกิด /

  28 July 1987
 • เมืองที่เกิด /

 • เชื้อชาติ /

  ไทย
 • ใบอนุญาต /

  C License
นันทวัฒน์ ปานทอง

นันทวัฒน์

ปานทอง

ผู้ฝึกสอนรุ่น 13 ปี

 • วัน เดือน ปีเกิด /

  13 June 1993
 • เมืองที่เกิด /

 • เชื้อชาติ /

  ไทย
 • ใบอนุญาต /

  C License
นักรบ กล้าศึก

นักรบ

กล้าศึก

ผู้ฝึกสอนรุ่น 12 ปี

 • วัน เดือน ปีเกิด /

  19 September 1983
 • เมืองที่เกิด /

  พระนครศรีอยุธยา
 • เชื้อชาติ /

  ไทย
 • ใบอนุญาต /

  B License
มานัส ผายผัน

มานัส

ผายผัน

ผู้ฝึกสอนรุ่น 12 ปี

 • วัน เดือน ปีเกิด /

  13 July 1988
 • เมืองที่เกิด /

  สระแก้ว
 • เชื้อชาติ /

  ไทย
 • ใบอนุญาต /

  C License
สญชัย เมนขุนทด

สญชัย

เมนขุนทด

ผู้ฝึกสอนรุ่น 11 ปี

 • วัน เดือน ปีเกิด /

  21 February 1991
 • เมืองที่เกิด /

  นครราชสีมา
 • เชื้อชาติ /

  ไทย
 • ใบอนุญาต /

  C License
บรรลือ คุ้มวงษ์

บรรลือ

คุ้มวงษ์

เจ้าหน้าที่

 • วัน เดือน ปีเกิด /

  24 October 1984
 • เมืองที่เกิด /

  กรุงเทพมหานคร
 • เชื้อชาติ /

  ไทย

ทีมทั้งหมด

เว็บไซต์ Buriramunited.com มีการใช้งานคุกกี้สําหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือใน กิจกรรมอื่นของเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ Buriramunited.com ต่อไป ศึกษารายละเอียดนโยบายคุกกี้ได้ที่ [อ่านเพิ่มเติม]