นักรบ กล้าศึก
นักรบ กล้าศึก

นักรบ

กล้าศึก

ผู้ฝึกสอนรุ่น 17 ปี

 • วัน เดือน ปีเกิด /

  19 September 1983
 • เมืองที่เกิด /

  พระนครศรีอยุธยา
 • เชื้อชาติ /

  ไทย
 • ใบอนุญาต /

  B License

Official Partners