ศักดา ปัญญาใส
ศักดา ปัญญาใส

ศักดา

ปัญญาใส

ผู้ฝึกสอนรุ่น 16 ปี

  • วัน เดือน ปีเกิด /

    20 April 1985
  • เมืองที่เกิด /

  • เชื้อชาติ /

    ไทย
  • ใบอนุญาต /

    C License

Official Partners

เว็บไซต์ Buriramunited.com มีการใช้งานคุกกี้สําหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือใน กิจกรรมอื่นของเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ Buriramunited.com ต่อไป ศึกษารายละเอียดนโยบายคุกกี้ได้ที่ [อ่านเพิ่มเติม]