บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด ขอชี้แจงไม่เคยใช้ที่ดินรถไฟ

                                                                    วันที่ 6 ธันวาคม 2561

 

เรื่อง  บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด ขอชี้แจงไม่เคยใช้ที่ดินรถไฟ

 

ตามที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวการรถไฟแห่งประเทศไทยทวงที่ดินของการรถไฟฯ ในหลายจังหวัดรวมถึงจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีการระบุว่าครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งสนามฟุตบอลและร้านค้าของสโมสรฟุตบอล ด้วยนั้น

 

บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่เคยได้รับการติดต่อ ไม่เคยได้รับหนังสือแจ้งเรื่องที่ดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทยมาก่อน

 

กรณีที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งสนามแข่งขันและที่ตั้งร้านค้าของสโมสรฯ เป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ ซึ่งออกโดยกรมที่ดินทุกฉบับ เช่นเดียวกับที่ดินของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงกันไม่น้อยกว่า 2,000 ครอบครัว

 

                       จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                        นายทัดเทพ พิทักษ์พูลสิน

                         ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด

Tag : บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด,ปราสาทสายฟ้า,บริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด,การรถไฟแห่งประเทศไทย 6 ธันวาคม 2561

LATEST NEWS