พาชมสนาม New i-Mobile Stadium และโรงแรมฟุตบอลแห่งแรกในประเทศไทย