สนามฟุตบอลที่เรียกได้ว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย กับสนาม