บุรีรัมย์ ทุกภาคส่วนประสานมือร่วมป้องกัน “โควิด-19” ตามแนว “Buriram Healthy”

 

บุรีรัมย์ ทุกภาคส่วนในจังหวัด ทั้งภาครัฐ, ภาคเอกชน, พ่อค้า, ประชาชน ตื่นตัวประสานมือร่วมกันเฝ้าระวัง และหาทางป้องกันเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยยึดแนวทาง “Buriram Healthy” เพื่อเป็นเกราะป้องกันให้กับคนทั้งจังหวัด

 

โดยการร่วมมือและช่วยกันสอดส่อง คนในชุมชน และภายในจังหวัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีอยู่ในทุกชุมชน ทั้ง 23 อำเภอของจังหวัด เป็นผู้เฝ้าระวังติดตามสำรวจผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด เพื่อให้โรคโควิด-19 มีผู้ติดเชื้อเป็น “0”

 

สำหรับการทำงานจะมีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันทำหน้าที่ เริ่มจากจะมีเจ้าหน้าที่ อสม. ลงพื้นที่ตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายในทุกชุมชน หากมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะต้องส่งตัวไปเฝ้าระวัง และรอพิสูจน์อาการป่วยทางห้องปฏิบัติการว่าใช่อาการของโรคโควิด-19 หรือไม่ และเตรียมใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินคดี สำหรับบุคคลที่ดื้อแพ่งไม่ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง

 

ทั้งนี้วิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มี 5 วิธีง่ายๆ ดังนี้

 

1. หมั่นล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ

 

2. ปิดปาก ปิดจมูก เวลาไอ จาม ด้วยกระดาษทิชชู หรือ ต้นแขนด้านใน

 

3. หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือใกล้ชิดผู้อื่นโดยตรง

 

4. ปรุงอาหารประเภทเนื้อสัตว์ และไข่ให้สุกด้วยความร้อน

 

5. สวมอุปกรณ์ป้องกัน เมื่อต้องสัมผัสกับสัตว์ป่ามีชีวิต หรือสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม

 

Tag : 13 มีนาคม 2563

LATEST NEWS

เว็บไซต์ Buriramunited.com มีการใช้งานคุกกี้สําหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือใน กิจกรรมอื่นของเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ Buriramunited.com ต่อไป ศึกษารายละเอียดนโยบายคุกกี้ได้ที่ [อ่านเพิ่มเติม]