โจเซ เลรา
โจเซ เลรา

โจเซ

เลรา

นักกายภาพ

  • วัน เดือน ปีเกิด /

    16 May 1978
  • เมืองที่เกิด /

    บราซิล
  • เชื้อชาติ /

    บราซิล

Official Partners

เว็บไซต์ Buriramunited.com มีการใช้งานคุกกี้สําหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติหรือใน กิจกรรมอื่นของเว็บไซต์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ Buriramunited.com ต่อไป ศึกษารายละเอียดนโยบายคุกกี้ได้ที่ [อ่านเพิ่มเติม]