โฮเซ เรลา
โฮเซ เรลา

โฮเซ

เรลา

นักกายภาพ

 • วัน เดือน ปีเกิด /

  16 May 1978
 • เมืองที่เกิด /

  บราซิล
 • เชื้อชาติ /

  บราซิล

ข้อมูลสตาฟ

 • ตำแหน่ง

  นักกายภาพ

 • หมายเลขเสื้อ

  -

 • วัน เดือน ปีเกิด

  16 May 1978

 • เมืองที่เกิด

  บราซิล

 • เชื้อชาติ

  บราซิล

 • น้ำหนัก

  0 kg

 • ส่วนสูง

  0 cm

ทีมทั้งหมด

Official Partners